Sepetim


Sepette Ürün Yok

Açık Rıza Metni

Dijitalcart olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun tam idrakiyle; Türkiye içinde mukim sunucu/sunucularımız üzerinde size verilen kart bilgileri ile ve NFC karta yüklenen bilgiler önemle saklanmaktadır.Bilgileriniz google analytics bağlantısı ile raporlandırılmaktadır.Kişisel bilgi/verileriniz sunucu/sunucularımız üzerinde kontrolü sağlanmaktadır.

Bu açık rıza metninde ve şirketimiz Kullanıcı Aydınlatma Metninde bahsedilmiş olan kişisel bilgileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kişisel Verilerin sunucu/sunucularımıza Aktarılması başlıklı 9. Maddesine uygun olarak ve açık rızanıza bağlı olarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak yurtiçi sunucu firmasına aktarılmaktadır. Şirketimizin seçmiş olduğu bu firma uluslararası alanda kabul görmüş önlemleri almakta ve güvenlik düzeyine bu standartlarda tutmayı tarafımıza taahhüt etmiştir. Ayrıca 6698 sayılı KVKK’ya ilaveten Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü(GDPR) başta olmak üzere bir çok uluslararası mevzuat bu verilerinizin burada belirtilen amaç ve doğrultularda işlenmesini yasal olarak güvence altına almaktadır.
Ayrıca kişisel verilerinizin iadesini veya yok edilmesini istemeniz halinde bu talebimizi tarafımıza şu yollarla ulaştırabilirsiniz;sitemiz https://dijitalcart.com/iletisim bölümü form kısmı
Tüm personelimiz talepleriniz ivedi şekilde yerine getirilmesi hususunda bilgilendirilmiş olup, kendilerine şirketimiz hukuk müşaviri tarafından bizzat seminer verilmiştir.
Gerekli bilgileri almış ve kişisel verilerimin aktarılmasına ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz uyarınca aktarılmasına ve sms ile e-mail aracılığıyla elektronik ticari ileti gönderilmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.